De beddencoach
het belang van mobiliseren

Het belang van mobiliseren*!

* Betekenis mobiliseren = analytische of functionele bewegingsactiviteiten met als doel het voorkomen en/of verbeteren van verminderde lichaamsmobiliteit.
(bron: wikipedia).

De lichaamsmobiliteit van een zorgvrager bestaat uit vier fases: liggen, zitten, staan, lopen.

Pas als de zorgvrager één van die mobiliteitsfases volledig beheerst, kan er samen met een zorgverlener worden geoefend om de volgende fase in mobiliteit te bereiken.

Wanneer passiviteit van een patiënt onbewust wordt gestimuleerd, dan wordt dit passieve gedrag aangemoedigd. Als een zorgvrager actief wordt gestimuleerd, verbetert dit de arbeidsomstandigheden van de zorgverlener. Uit onderzoek is gebleken dat bij passief gedrag de totale medische onkosten voor verpleging en verzorging vele malen hoger zijn dan bij actief gedrag. Om die reden bevindt zich in de meeste wissner-bosserhoff ziekenhuis- en verpleegbedden een geïntegreerde actieve zitstoelpositie, zodat elementaire mobilisatie wordt onderhouden en gestimuleerd. (zie beeld #1 links)

De onderstaande zeven punten laten het belang van actief en rechtop zitten zien:

• Betere spijsvertering:
Bij actief zitten is het spijsverteringskanaal geopend en geactiveerd, wat belangrijk is als een zorgvrager een maaltijd op bed eet. Het risico op problemen met de spijsvertering (bv. obstipatie) wordt hierdoor geminimaliseerd.

• Ondersteuning van het reactiveringsproces.:
Actief zitten ondersteunt het reactiveringsproces. (Bijvoorbeeld na een CVA.) Het is op zo’n moment belangrijk dat de zorgvrager zo actief mogelijk wordt gestimuleerd door de zorgverlener.

• Betere bloedsomploop:
Actief zitten ondersteunt de bloedsomloop, vooral bij zorgvragers waarvan de hartfunctie beperkt is.

• Actieve en interactieve deelname:
Dankzij actief zitten kan de zorgvrager beter en gemakkelijker deelnemen aan een activiteit en worden de schouderspieren en de nek ontlast.

• Actieve verandering in drukverdeling op het lichaam van de zorgvrager:
De meeste wissner-bosserhoff verpleeg- en ziekenhuisbedden zijn uitgerust met een “dubbel virtueel draaipunt” (zie beeld #2 links). Hierdoor krijgen de abdomen 17 cm extra ruimte, waardoor drukpunten rondom het zitvlak geminimaliseerd worden.

• Betere ademhaling:
Voor de zorgvrager verloopt de respiratie gemakkelijker en actiever en wordt de capaciteit van het longvolume vergroot. Dit is vooral het geval bij zorgvragers waarvan de ademhaling  actief moet worden ondersteund.

• Eenvoudig aanbrengen van een passieve tilband:
Wanneer de zorgvrager in de actieve stoelpositie zit, verloopt het aanbrengen van een passieve tilband in de meeste situaties veel eenvoudiger, waardoor het lichaam van de zorgvrager minder wordt belast en de arbeidsomstandigheden van de zorgverlener worden verbeterd.