wat houd een beddencoach in
link
Dankzij het toepassen van een doordachte 5e wiel voorziening zijn de ziekenhuisbedden van wi-bo, eventueel door slechts 1 persoon, op een uiterst eenvoudige én ARBO technisch verantwoorde wijze, te manoeuvreren!

Wat houdt een
Wi-bo Beddencoach® training in?

De doelstelling van de Beddencoach training is het bijbrengen van productgerichte kennis t.a.v. het gebruik van wi-bo ziekenhuisbedden en verpleegbedden.

Onderwerpen
Belangrijke onderwerpen die tijdens de training ter sprake komen zijn veiligheid en hygiëne. Daarnaast leert de zorgverlener volgens de ARBO normen met de bedden om te gaan. Ook worden de instelmogelijkheden van het bed behandeld en verduidelijkt en wordt er geleerd technische afwijkingen van bedden te signaleren en te rapporteren. Tot slot leert de cursist praktijkvragen en opmerkingen van gebruikers te beantwoorden.

Resultaat
De Beddencoach training biedt voor alle partijen grote voordelen. Zo wordt door het verruimen van de kennis het rendement in de gemaakte investering geoptimaliseerd. Evenals de veiligheid, de zelfredzaamheid en het gevoel van welzijn van de zorgvrager. Daarnaast wordt de zorgverlener in staat gesteld om de verkregen productkennis direct en voor lange termijn in de praktijk toe te passen, een protocol op te stellen en collega’s te instrueren. Op deze manier wordt de productveiligheid en het rendement bewaakt.

Wil je meer informatie lezen over de Beddencoach? Download hier de leaflet: De waarde van een Bedden Coach Training.