De beddencoach
standen bed

Wi-bo Beddencoach®

Wi-bo biedt klanten een uitgebreid servicepakket aan. Naast installaties, reparaties en onderhoud, wordt er ook een uitgebreide training op maat aangeboden: de Beddencoach training.

Bij deze Beddencoach training leert het verplegend personeel op een juiste manier om te gaan met de bedden van wi-bo. Dat dit noodzakelijk is, blijkt wel uit het feit dat een ziekenhuis al jaren de kwalitatieve bedden van wi-bo hanteerde, maar al die tijd nog nooit gebruik had gemaakt van een vijfde wiel aan het bed.

Wi-bo heeft toen meteen actie ondernomen en een uitgebreide training in het leven geroepen. Echter met deze training was niet het voltallige personeel aan te spreken. De avondploeg kon bijvoorbeeld niet deelnemen aan de cursus evenals nieuw of ziek personeel. Om die reden heeft wi-bo de Beddencoach training geïntroduceerd.